Redelighed, Helhed, Mulighed

Det tør og gør vi i Dagplejen

I dagplejen har vi sunde og glade børn, der trives og udvikler sig i et lille kendt og trygt miljø.

Vi støtter alle op omkring børnenes trivsel, udvikling og læring, så vi kan få sunde og livsduelige børn, der er klar til at indtage verden.

Det gælder både i det enkelte dagplejehjem og i vores fællesskab i legestuer og gæstedagplejen.

Vi arbejder aktivt med hele barnets udvikling og læring, med særlig vægt på sprog, krop og bevægelse samt barnets sociale og personlige udvikling.

I dagplejen skaber vi muligheder og udvikling for alle børn med hver deres forskelligheder og sociale baggrund i et inkluderende læringsmiljø.

Vi sætter anerkendelse og glæde højt i arbejdet med jeres børn i dagplejen.

Forældresamarbejde i dagplejen har stor værdi, og både forældre og dagplejens forældrebestyrelse inddrages i det daglige arbejde.

Velkommen i dagplejen J
 

 

Beskåret billede