Bestyrelsens arbejde

Her finder du information om bestyrelsens arbejde i Halsnæs Kommunes dagpleje - herunder årshjul for bestyrelsesarbejdet


Forældrebestyrelsen er forældrenes mulighed for at præge udviklingen i dagplejen.

Som forælder kan du kontakte et af forældrebestyrelsens medlemmer, hvis du har gode ideer eller andet af generel karakter, der kan være relevant for bestyrelsen at arbejde med.

Forældrebestyrelsen mødes 4 gange årligt, og orienteres bl.a. om den daglige drift i dagplejen, herunder budgetter.
Referater fra forældrebestyrelsen kan læses her på hjemmesiden.

"Årshjul" for bestyrelsesarbejdet".

Tidspunkt/opgaver Dagtilbud Bestyrelse
1.  Kvartal Udarbejde virksomhedsplan                    
Udarbejde virksomhedskontrakt
Udarbejde pæd. læreplaner
Bestyrelseskursus

Medvirke til virksomhedsplan
Medvirke til pæd.læreplaner
Orienteres om virksomhedskontrakt.
Bestyrelseskursus
2.  Kvartal Igangsætte arbejdet med mål
Drøftelse af budget anvendelse

Igangsætte arbejdet med mål
Drøftelse af budget anvendelse
3. Kvartal Drøftelse af nye områdespecifikke mål, budget og andre politiske tiltag
Dialogmøde med politikerne
Høring budget kommende år.

Høring om budget kommende år
Drøftelse af nye områdespecifikke mål, budget og andre politiske tiltag
Dialogmøde med politikerne
4. Kvartal Evaluere og justere på det "skriftlige"
Opsætte mål for det kommende år.


Evaluere og justere på det " skriftlige"
Opsætte mål for det kommende år.
Valg med beretning,evaluering.

De præcise datoer for de enlkelte arrangementer kan ikke planlægges generelt år for år, men meldes ud fra "Børn, Unge og Læring" så snart de kendes.

Senest opdateret 19. juli 2016