Bestyrelsens sammensætning

De enkelte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år.

Forældrerepræsentanterne kan vælges enten ved en ordinær generalforsamling i forbindelse med vores årlige tilbagevendende forældrearrangementer i 4. kvartal eller ved brevafstemning.

Der kan sidde mellem 5 og 7 repræsentanter for forældregruppen, herudover er der 2 ledelsesrepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen konstitueres  på første møde efter valget, dog senest 14 dage efter. Her vælges en formand, næstformand samt en kasserer.

Senest opdateret 19. juli 2016