Overgang fra dagpleje til børnehave

I Halsnæs kommune arbejder vi med Den røde tråd. Dette betyder, at vi arbejder målrettet på, at barnets overgang fra dagpleje til daginstitution, forløber så let og trygt som muligt.

I skal selv sørge for at skrive jeres barn op på venteliste til en børnehaveplads. Dette gør I via Digital Pladsanvisning. Jo tidligere I skriver jeres barn på venteliste, jo større chance er der, for at få den plads I ønsker til jeres barn.

Når tiden er inde til at jeres barn skal stoppe i dagplejen, og I får tilbudt en børnehaveplads, vil dagplejeren forberede barnet på overgangen til børnehaven ved at sætte fokus på at få jeres barn gjort børnehaveparat.

Dagplejeren vil også, hvis dette er muligt, besøge den kommende børnehave sammen med barnet.

I har som forældre også mulighed for at besøge institutionen sammen med jeres barn og derigennem forberede barnet på det kommende skift.

I de tilfælde hvor der har været særlig fokus og indsats i forbindelse med et barns udvikling, kan der afholdes et overleveringsmøde mellem forældre, dagpleje, daginstitution og andre relevante fagpersoner.

Barnets Bog

Når jeres barn starter, vil dagplejeren, i løbet af de år jeres barn er i dagplejen, samle tegninger, billeder og andet, som fortæller om jeres barns trivsel, udvikling og læring. Denne mappe følger jeres barn videre i børnehaven.

Senest opdateret 19. juli 2016