Styrk sproget - sprogindsats rettet mod de 0-3 årige i Dagplejen

En tidlig sproglig indsats har stor betydning for børns sprogudvikling, deres læsefærdigheder og senere uddannelsesparathed. Derfor laves en systematiseret og målrettet indsats, så snart børnene kommer i dagpleje.

Det betyder, at dagplejen arbejder med læringsmål for den sproglige udvikling, der udspringer i dagplejens årshjul.

Sang, bevægelse og fokusord er faste ingredienser i børnenes hverdag.

I dagplejen vægtes udvikling højt, og dagplejen er med i et udviklingsprojekt omkring sprog i dagpleje og vuggestue, som løber over en 2-årig periode.

Både børn, dagplejere og forældre inddrages i projektet.

Senest opdateret 22. juli 2016