Daglejens årshjul

Dagplejen har sin egen aktivitetskalender for året - også kaldet årshjul.

Årshjulet er tilrettelagt med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner samt dagplejens indsatsområder for året.

Læreplanstemaerne er som følger:

Personlig kompetence
Social kompetence
Natur og naturfænomener
Krop og bevægelse
Sprog
Kulturelle udtryksformer og værdier

Dagplejen følger årets gang såvel ude som inde. Hverdagen er alsidig og sammensat efter børnenes alder og behov, og vil derfor variere fra dagplejehjem til dagplejehjem, og fra legestuegruppe til legestuegruppe.

Vi har også tradition for at fejre dagplejebørnenes fødselsdag. Tal med din dagplejer om hvordan det kan arrangeres.

Dagplejen har ligeledes, i samarbejde med Halsnæs Kommunes musikskole, tilrettelagt rytmik og musikalsk legestue, som afholdes hver anden uge. Der er en uddannet rytmikpædagog tilknyttet, og legestuegrupperne deltager på skift.


Senest opdateret 19. juli 2016

Kontaktoplysninger konsulenter

Konsulent Lone Henriette Jensby Keutmann
Telefon 29 74 43 22
lohjk@halsnaes.dk

Konsulent Rosita Sloth Borén
rosbo@halsnaes.dk