Hverdagen i dagplejen

Som udgangspunkt møder børnene inden kl. 9.00, således at dit barn har mulighed for at kunne deltage i formiddagens aktiviteter.

De børn som bliver afleveret tidligt, får tilbudt morgenmad, og alle børn tilbydes et formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid. Se særskilt afsnit omkring kost.

Formiddagens aktiviteter kan blandt andet være en tur i skoven, besøg hos en anden dagplejer, kreative aktiviteter, udflugter eller leg. Aktiviteterne tilrettelægges alt efter gruppens sammensætning, alder og udvikling.

I dagplejen har vi heldagslegestuedage i alle grupperne. En gang om ugen mødes gruppen i legestuen. Det betyder, at børnene både afleveres og hentes i legestuen . 

Legestuen danner rammer og muligheder for aldersopdelte aktiviteter, der tilgodeser børnenes alder og udvikling, for eksempel i forhold til de pædagogiske læreplaner, samtidig med at børnene i legestuen lærer at indgå i en større gruppe børn.

Hvad skal barnet have med i dagpleje

  • Bleer
  • Hjemmesko
  • Overtøj, fodtøj og skiftetøj til årstiden
  • Regntøj og gummistøvler
  • Solcreme og solhat til sommertiden
  • Sut, sovedyr eller lignende hvis det bruges
  • Eventuelt barnevogn med godkendt sele samt sengetøj
  • Sutteflaske - dagplejer sørger for modermælkserstatning

Hvis I er i tvivl spørger I jeres dagplejer.

Hvis jeres barn skal afhentes af andre en jer, skal I give dagplejeren eller gæstedagplejen besked.


fakta om dagpl 185 jpg

Senest opdateret 21. juli 2016

Kontaktoplysninger konsulenter

Konsulent Lone Henriette Jensby Keutmann
Telefon 29 74 43 22
lohjk@halsnaes.dk

Konsulent Rosita Sloth Borén
rosbo@halsnaes.dk