Personale

I Dagplejen er ansat 1 daglig pædagogisk leder, 3 dagplejekonsulenter samt 30 dagplejere.

De varetager alle opgaver i forbindelse med trivsel, udvikling og læring af børnene i dagplejen.

Senest opdateret 22. juli 2016

Kontaktoplysninger Ledelse/administation

Dagtilbudschef Lena Søgaard
Telefon 47 78 41 05
lens@halsnaes.dk

Daglig pædagogisk leder Hanne Bek
Telefon 47 78 41 96
hadb@halsnaes.dk

Administrativ konsulent Lene Heidi Petersen
Telefon 47 78 48 61
lehpe@halsnaes.dk

Administrativ konsulens Jeanette Gade Ebsen
Telefon 47 78 41 08
jega@halsnaes.dk