Dagplejekonsulenterne i Halsnæs Kommune

Du har som forælder altid mulighed for at søge støtte og vejledning hos dagplejekonsulenten.

Konsulenternes opgaver er at:

  • Føre tilsyn i dagplejehjemmet, herunder kontrol med sikkerhed i hjemmet
  • Vejlede dagplejeren i arbejdet med de enkelte børn
  • Afholde kontaktmøde når jeres barn starter i dagplejen
  • Føre pædagogisk tilsyn med legestuerne
  • Arrangere kurser og møder for dagplejere, forældre og forældrebestyrelse
  • Samarbejde med daginstitutioner, sundhedsplejerske, talepædagog og pædagogisk psykologisk rådgivning. Dette sker i samarbejde med forældrene
  • Sikre en god overgang til børnehave
  • Løse administrative opgaver

Men dagplejekonsulenterne er først og fremmest medvirkende til at understøtte jeres barns trivsel, udvikling og læring i dagplejen.

Senest opdateret 22. juli 2016

Kontaktoplysninger konsulenter

Konsulent Lone Henriette Jensby Keutmann
Telefon 29 74 43 22
lohjk@halsnaes.dk

Konsulent Rosita Sloth Borén
rosbo@halsnaes.dk